WELKOM! Dit is MKJRECYCLING

Handel in

Ferro en non ferro metalen

WELKOM! Dit is MKJRECYCLING

Handel in

Ferro en non ferro metalen

WELKOM! Dit is MKJRECYCLING

Handel in

Ferro en non ferro metalen

Electronica recycling

Voor de electronica recycling hebben wij een speciale tak binnen het bedrijf opgericht, COMPUTERRECYCLE.

Computerrecycle is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van Computerrecycling en milllieubewust bezig zijn.

Wij gaan voor de herwinning van grondstoffen die normaal tussen het huisvuil of het gewone schroot terechtkomen.

Meer informatie kunt u vinden op www.computerrecycle.nl